Віртуальна виставка

Геній України –
 Тарас Григорович Шевченко
Справді мистецький витвір на художника
і взагалі на людину справляє
Сильніше враження, ніж сама природа.
(Т. Шевченко)

В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і національну гордість. Саме таким і є для України ім'я безсмертного Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка.83.3(4УКР)5
В65                  Вічний як народ: сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посібник / [авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко]. - К. : Либідь, 1998. - 272 с.

 Тема України, доля народу, біблійні мотиви - ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
 Для студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, усіх шанувальників великого Кобзаря.
                       
83.3
О38    Іван Огієнко (Митрополит Ідаріон)
                        Тарас Шевченко / Упоряд., авт. Передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с. іл.
«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка. Яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.
            Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприймає цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров’ю серця і призначалася Україні.
            Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
                                  
83.34
Д 43   Іван Дзюба
                        Тарас Шевченко. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 704 с.; іл.
            Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
 Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
 Книжка розрахована на широке коло читачів.
            
83.34 УКР
Н35                Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К.: Мистецтво, 2002. — 224 с: іл. — Текстівки англ., рез. англ., нім., рос, фр.
  Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.
                          
83.34 УКР
З-17  Зайцев, Павло.
      Життя Тараса Шевченка. – 2-е. вид. – К.: Обереги, 2004. – 480 с. – (Сер. «Б-ка. раритету»)

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора  
                               
83.34Укр1
 Ц 28  Цвілюк С.А.
            ІСТОРИЧНА МУДРІСТЬ ВЕЛИКОГО    
КОБЗАРЯ. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса: Маяк, 2008. – 312 с.
В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» тощо) – це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів превалює в усій його творчій спадщині.
На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної ідентичності українців, піднесення їхніх державотворчих устремлінь.

                         
83.3 (4 УКР)
Ф 83                          Іван Франко. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ. 2005. – 472 с.
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях: Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
 Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
 Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.


                                             
83.3
Ж 91  Жур П.В.
                     Шевченківський Київ. – К.: Дніпро,  
           1991. – 287 с.: іл.
            Книга П. В. Жура про джиття і творчість Т. Г. Шевченка («Третя зустріч», «Шевченківський Петербург», «Літо перше», «Дума про Огонь») здобули заслужену популярність серед читачів.
            У новому дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі або зовсім невідомі джерела, в тому числі цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.
Видання розраховане на широке коло читачів.
                                                
83.3
К 66   Королюк, Н.І.
      Полум’яне слово Шевченка в музиці:  
хорова творчість українських композиторів /
Н. І. Королюк. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги,
1995. – 198 с.

Книга присвячена 180-річному ювілею від Дня народження геніального поета України. Ця робота є узагальнюючим професіональним підсумком музично-хорового надбання українського народу в озвученні віршів Шевченка за 150-річний період.
                                              
83.34 УКР
К 56   Ковтун Ю.І.
                        Тарасові музи. – К.: Україна, 2003. –   
          207.: іл.. – Бібліогр.: с. 204 – 205.

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, безцінних полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку – листи Т. Г. Шевченка до коханих жінок.
                                                  
84.4 УКР
Ш 37  Шевченко, Тарас.
                      Кобзар: Вірші та поеми: Пер. Кирг. – К.:  
           Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац..
           меншин України, 2004. – 256 с. : портр., іл.. –    
           Кирг., укр.
           
                        До книги ввійшли поетичні твори класика світової літератури киргизькою мовою. Видання ілюстроване репродукціями живописних та графічних творів Тараса Шевченка. 
                                               
85.143(4УКР)5-8
А72  Антонович, Дмитро Володимирович.
              Шевченко - маляр / Д. В. Антонович ; [вступ. сл. С. А. Кальченка] ; післям. Т. І. Андрущенко. - К. : Україна, 2004. - 272 с., [32] арк. іл.


 Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів.


Немає коментарів:

Дописати коментар